Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
 • CAO THỊ TÚ AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0976534979
  • Email:
   caothituan@gmail.com
 • LÝ THỊ TUYẾT NHÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0967115299
  • Email:
   lythituyetnhan@gmail.com