Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Hà Bầu

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mghabau@edu.viettel.vn