Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai

ĐẠI HỘI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG